Zoals u het wilt

Diensten van Administratiekantoor AdmAutom in Almere

Administratie

Uw bedrijf komt op de eerste plaats, dat begrijp ik. Het is belangrijk goede informatie te verkrijgen over de continuïteit van uw bedrijf. Hiervoor gebruikt u administratieve programmatuur, online of lokaal.
U kunt uw administratie zelf doen of uitbesteden aan een administratiekantoor. Hiervoor bied ik mijn diensten aan.  Ik kan u zowel online ondersteunen als bij u op kantoor.

Met AdmAutom als administratieve partner heeft u niet alleen de administratieve taken uitbesteed, u kunt ook kiezen voor een overzicht van informatie in de vorm van door u gewenste rapporten en overzichten. Ik nodig u uit om uw wensen bij mij neer te leggen.
 

Salarisadministraties

Personeel: een zorg extra. Met personeel komen er direct taken voor u bij: fiscale verplichtingen, maar ook op het gebied van arbodienst en verzekeringen. Voor de salarisberekening biedt AdmAutom haar diensten aan.

De salarisadministratie wordt door mij verzorgd met het salarispakket Easylon, een bekende in de markt. Dit pakket biedt de mogelijkheid om bijna alle CAO’s in de salarisadministratie correct te verwerken. Ik lever uiteraard standaard journaalposten voor uw administratie.

Werkwijze
U levert de relevante informatie aan en beschikt binnen een werkdag over de salarisstroken, een betaalbatch voor de bank en overige output, op papier of digitaal. De bij de salarisadministratie behorende werkzaamheden zoals aangiftes en jaarafsluitingen worden uiteraard ook door mij verzorgd.

Jaarrekeningen: nut en noodzaak

De jaarrekening toont het resultaat van een afgesloten periode en de liquiditeit, de solvabiliteit en financieringsstructuur van uw bedrijf. Deze cijfers zijn veelal van essentieel belang in uw contact met uw bank of financiers maar ook voor de fiscus.

Het opstellen van jaarverslagen behoort tot mijn jaarlijks terugkerende werk. De jaarrekening is tevens de basis voor de aangifte vennootschapsbelasting of, in geval van eenmanszaak of vennootschap onder firma, de inkomstenbelasting.

Ook als u de administratie zelf verzorgd, kan ik uw jaarrekening voor u verzorgen.
 

Ledenadministratie

Leden zijn het fundament van een vereniging. Elke vereniging bestaat uit leden waarvan veel informatie moet worden bewaard zoals NAW-gegevens, contributies, activiteiten en overige bijdragen. Hiervoor is flexibiliteit van de gebruikte software heel belangrijk. Hiermee kan worden ingespeeld op steeds verdere uitbreiding van vastgelegde informatie.

Ik heb zeer veel ervaring met het verzorgen van ledenadministratie en gebruik daarvoor de standaardsoftware Filemaker. Dit pakket biedt nagenoeg onbeperkte mogelijkheden om de informatie op te slaan, weer te geven én - ook vaak belangrijk - te exporteren voor bijvoorbeeld een boekhoudpakket of Excel. Ook communicatie naar de leden toe kan Filemaker verzorgen, zodat niet met verschillende software gewerkt hoeft te worden en alles automatisch wordt opgeslagen.

Voor het bestuur van een vereniging is een goede database een absolute must! Informeer daarom naar de mogelijkheden die AdmAutom kan bieden

Databasestructuren

Meten is weten! Het bijhouden van gegevens van cliënten zoals artikelen, offertes, orders en facturen wordt steeds belangrijker. U krijgt inzicht in onder meer klantgrootte, conversie (verhouding offertes/orders) en continuïteit van omzet. Hierbij spelen databasestructuren een steeds belangrijkere rol.

AdmAutom kan u ook hierbij van dienst zijn. Ik heb meer dan voldoende kennis en vaardigheden om voor uw bedrijf structuren te bouwen en te onderhouden, waarin u alle benodigde informatie kunt opslaan en raadplegen.

Ik heb databasestructuren gebouwd voor onder meer productiebedrijven, dienstverlenende instellingen en verenigingen. Ook een simpele administratie kan ik in een database invoeren.  

Daarnaast kan ik, afhankelijk van het administratiepakket, een koppeling realiseren tussen uw database-omgeving en uw administratiepakket. Uw facturering vindt dan plaats in het databasepakket, waarna de hieruit voortvloeiende boekingen kunnen worden ingelezen in uw administratiepakket. Dit kan een aanzienlijke kostenbesparing opleveren

Belastingaangifte

Belastingaangifte: leuker kunnen we het niet maken. Het indienen van belastingaangifte is voor veel ondernemers een minder prettige actie en het kost geld. 

De kosten kunnen beperkt worden door een goed ingerichte en uitgevoerde administratie. Ik kan de aangiftes voor u verzorgen, ook wanneer u de administratie zelf heeft uitgevoerd.
Denkt u hierbij aan onder meer aan de volgende aangiftes: 

  • omzetbelasting
  • loonbelasting
  • inkomstenbelasting
  • vennootschapsbelasting
  • dividendbelasting