Zoals u het wilt

Administratiekantoor AdmAutom in Almere

Uw administratie snel en goed geregeld op de manier die u het liefste wilt. Ik neem het u uit handen, bij u op kantoor of online. 

databases Almere

Administratie en databasestructuren

Sinds 1996 is AdmAutom actief op het gebied van administratie en databasestructuren voor het midden- en kleinbedrijf. Door de verregaande automatisering is het voor bedrijven steeds minder noodzakelijk om fulltime een administratieve kracht in dienst te hebben. Meestal is een parttime kracht voldoende of wordt de administratie zelfs uitbesteed.

AdmAutom biedt beide opties: ik werk freelance parttime bij u op kantoor of u besteedt de administratie aan mij uit en ik doe deze online.

Over administratiekantoor AdmAutom

Mijn naam is Ben Banis en ik ben de oprichter van AdmAutom. Ik ben in 1958 geboren in Bussum. Ik heb een MBA-opleiding afgerond en heb deze aangevuld met relevante SPD-certificaten. Ook heb ik jarenlang ervaring in het bankwezen en diverse administratieve functies in het bedrijfsleven gehad.

Op freelancebasis heb ik voor diverse cliënten databasestructuren gebouwd. Het gaat hier met name om klantspecifieke toepassingen op financieel gebied en CRM-systemen (klantinformatiesystemen). De financiële databases bestaan bijvoorbeeld uit voor- en nacalculatie, offertes en facturering.

De door mij gebouwde factureringssystemen zijn bij verschillende van mijn klanten gekoppeld aan een administratiepakket. Zo hoeft de benodigde informatie niet opnieuw te worden ingebracht in de boekhouding; dit vermindert foutkansen en werkdruk. Bij automatisering gaat het uiteindelijk om adequate informatie én kostenbesparing. Ik regel dit voor u.